ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 (กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)