ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 #รายละเอียดตามด้านล่างของประกาศนี้ค่ะ👇👇👇