นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผอ.รร.บ้านกะเอิน ร่วมบรรพชาสามเณรที่วัดป่าพรหมนิมิต อ.วังหิน จำนวน 145 รูป

นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผอ.รร.บ้านกะเอิน ในนามนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการร่วมบรรพชาสามเณรที่วัดป่าพรหมนิมิต อ.วังหิน จำนวน 145 รูป