นักเรียนโรงเรียนบ้านกะเอินรำบายศรีสู่ขวัญเนื่องในวาระที่ พระณัฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลบุสูง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางราตรี สถานพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนโรงเรียนบ้านกะเอินรำบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในวาระที่ พระณัฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังศิลาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #รองเจ้าคณะตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ