ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ระดับชั้น อนุบาล 2,3

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยนางสาววาสินี วิถี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2,3 นำนักเรียนทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์ และวัดไตรสามัคคี อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ