ต้อนรับชุดเฉพาะกิจของสำนักงานปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจนมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ชุดเฉพาะกิจของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจนมโรงเรียน ตามมติ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โดยมีนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านกะเอิน