ต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดด่านสำโรง เดินทางมาส่งครูชลลวรรธน์ สมาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกะเอิน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนบ้านกะเอิน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดด่านสำโรง ที่ได้เดินทางมาส่งครูชลลวรรธน์ สมาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกะเอิน