ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านตูม นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์ได้เดินทางมาส่ง นางสาวทัศนีย์ เจริญชัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกะเอิน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านตูม นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์ได้เดินทางมาส่ง นางสาวทัศนีย์ เจริญชัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกะเอิน อำเภอวังหิน