ชนะเลิศตัวแทน สพป การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ชั้น ม.1-3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านกะเอิน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตัวแทน สพป การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ชั้น ม.1-3