ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านกะเอิน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 21412261
อนุบาล 3119201
รวม อนุบาล2521462
ประถมศึกษาปีที่ 11310231
ประถมศึกษาปีที่ 298171
ประถมศึกษาปีที่ 3912211
ประถมศึกษาปีที่ 41020301
ประถมศึกษาปีที่ 51311241
ประถมศึกษาปีที่ 6108181
รวมประถม64690133
มัธยมศึกษาปีที่ 1153181
มัธยมศึกษาปีที่ 265111
มัธยมศึกษาปีที่ 3107171
รวมมัธยมต้น3115463
รวมทั้งหมด12010522511

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565