โรงเรียนบ้านกะเอิน

161 หมู่ 1 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270

ติดต่อเรา

อีเมล admin@kaearn.ac.th
โทรศัพท์ 045-606017