ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน เหรียญลูกเสือยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน เหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔