ขอแสดงความยินดีกับครูลำเทียน เฝ้าอาจ ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ