ขอแสดงความยินกับผู้อำนวยการที่ได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านกะเอินขอแสดงความยินกับนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

เข็มเสมาลูกเสือสดุดี.pdf

×