กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2565

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2565