กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกะเอิน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านกะเอิน เพื่อให้ชาวบ้าน ชุมชน เกิดความรู้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและเชิญชวนให้ออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์