กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔