กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566