กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี

25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยลูกลูกเสือจิตอาสาพระราชทานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยนายสำรอง มักสมาน นายชลลวรรธน์ สมาน ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นำหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ มีลูกเสือเข้าร่วม จำนวน 704 คน ผู้บังคัญบัญชาลูกเสือ 112 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระกทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี