กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ ปี 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดพิกิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ ปี 2565 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การประกวดแต่งกลอน การประกวดวาดภาพระบายสีbและกิจกรรมอื่นๆ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์ใต้อาคารมัธยม