กิจกรรมวังหินร่วมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน โดยคณะครูฝ่ายมัธยม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 นุ่งผ้าไทยร่วมกิจกรรมวังหินร่วมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรชมตลาดวัฒนธรรม ประจำเดือนกันยายน ณ วัดป่าวังศิลา