กิจกรรมลูกเสือ พิธี เปิด ปิด กองลูกเสือโรงเรียนบ้านกะเอิน

เมื่อวันที่ 18 พฤาภาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน นำโดยนายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมพิธี เปิด ปิด กองลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านกะเอิน