กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดกิจกรรมวันแม่งแห่งชาติ ประจำปี 2565