การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลบุสูง

โรงเรียนบ้านกะเอิน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลบุสูง