จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเพื่อให้เกิดโอกาสการมีส่วนร่วม ทุกๆปี ทั้ง 2 ภาคเทอม อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง