การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน โดยมีนายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำข้อราชการและข้อสั่งการจากกรมการจังหวัดมาแจ้งให้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหินทราบ ในการประชุมนี้มี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับสภ.วังหิน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอำเภอวังหิน(หลังใหม่) อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ