การประชุมสมาคมกีฬาและท่องเที่ยวอำเภอวังหิน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 การประชุมสมาคมกีฬาและท่องเที่ยวอำเภอวังหิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกะเอิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ