การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านกะเอิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านกะเอินจัดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านกะเอิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกะเอินมา นายสมใจ​ เผดิม เป็นประธาน

ปีการศึกษา​ ๒๕๖๕​ โรงเรียนบ้านกะเอินได้มอบทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน​ ๑๑๐​ ทุนๆ​ ละ​ 500​ เป็นเงินจำนวน​ 55,000 บาท

ท่าน​ ดร.ชอุุ่ม​ กรไกร​ อดีตผู้อำนวยการ​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​ศรีสะเกษ​ เขต​ ๑​ และประธานบริษั​ทสไมล์​ ให้ความรู้​และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันอุบัติเหตุ​

แนะนำ​รองผู้อำนวยการ​โรงเรียน​บ้าน​กะ​เอิน​และคณะครู​ที่ย้ายมาใหม่ จำนวน​ ๗ ท่าน

ครูที่ปรึกษาประจำชั้นในแต่ละระดับพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน และรับฟังปัญหาในด้านต่างๆของผู้เรียนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อนำไปวิจัยแก้ไขปัญหา