การประชุมจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2567 และอบรมสร้างงานนำเสนอด้วย canva pro

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกะเอินจัดการประชุมจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2567 และอบรมสร้างงานนำเสนอด้วย canva pro โดยมีครูพัชรพล ชลกาญจน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมร่วมใจ โรงเรียนบ้านกะเอิน