การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 21 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้ทราบและถือปฏิบัติ ในการนี้มีการแนะนำตนเองของรองผู้อำนวยการ ครู ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกะเอิน