การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “กะเอินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านกะเอิน จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “กะเอินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566